Zadania

Do podstawowych zadań i obowiązków jednostki należy:

  • działania kontrolno-doradcze w zakresie bhp i ppoż.,
  • prowadzenie szkoleń wstępnych dla pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
  • udział w organizacji szkoleń okresowych,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie bhp/ppoż.,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • opiniowanie instrukcji dotyczących bhp,
  • przewodniczenie zespołowi ustalającemu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,
  • wydawanie opinii w zakresie bhp i ppoż. itp.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Monika Marszalik