Zadania

Do podstawowych zadań i obowiązków jednostki należy:

  • działania kontrolno-doradcze w zakresie bhp i ppoż.,
  • prowadzenie szkoleń wstępnych dla pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
  • udział w organizacji szkoleń okresowych,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie bhp/ppoż.,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • opiniowanie instrukcji dotyczących bhp,
  • przewodniczenie zespołowi ustalającemu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,
  • wydawanie opinii w zakresie bhp i ppoż. itp.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Monika Marszalik